Новини и събития:
 
 
 На 22.09.2012г. и на 23.09.2012г. от 09:00ч. курс за безопасно боравене с оръжие с включена такса - 250лв. Изпита ще се проведе на 25.09.2012г от 14:00ч.
 
 Курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжиe
 -------------------------------------------------------------
 Kурс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие се допускат лица, представили пред провеждащия курса по чл. 2 или 3 следните документи, придружени с копия:
 1. свидетелство за съдимост;
 2. медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че лицето не  страда от психически  разстройства.
 3.лична карта
 За контакти: 0888345223, 0885912919, 0885912787